ACREDITĂRI

Acreditările de presă pentru Festivalul INDIE al Producătorilor de Film Independenți vor putea fi obținute numai în avans, de la biroul  e presa din București al Festivalului (sediul UPFAR: STR Iordache Golescu mr.17, etaj 1,sector 1,București). Acreditarea de presa permite accesul la toate filmele din Festival, dar numai pe baza acreditarii care asigură rezervarea unui loc în sală la filmul respectiv, la conferințele de presă, în culisele Festivalului pentru a intervieva invițatii, precum și la celelalte evenimente organizate sub egida IPIFF. Acreditarea este nominală și netransmisibilă, accesul ziaristilor neacreditați la evenimentele festivalului nefiind permis. Purtarea ecusonului de acreditare este necesară la toate aceste manifestari.
Purtarea ecusonului de acreditare de către o alta persoană decât cea acreditată atrage după sine confiscarea de către organizatori a ecusonului și anularea acreditării.
Formularul de acreditare îl găsiți atașat pe site-ul festivalului www.ipiff.ro, secțiunea “Presă”. Formularul de acreditare trebuie să fie insoțit și de o fotografie a jurnalistului care solicită cererea de acreditare. Fotografia trebuie să fie de asemenea trimisă pe adresa office@upfarargoa.ro si/sau office@ipiff.ro. Nu este permisă acreditarea a doua persoane de la aceeași publicație (reporter și fotograf). Acreditarea va fi nominală și va conține fotografia persoanei acreditate. Este posibil ca deținătorul ei să fie solicitat în diferite situații să prezinte și un act de identitate. Această măsură este necesară pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a Festivalului. Pentru orice informații suplimentare puteți suna la tel. 021/ 310.09.04 sau 0723.389.209