Operatori

1. CHIAMIL CHIAMIL,operator imagine, s-a născut în Mangalia, judeţul Constanţa, pe 4 octombrie 1928. A absolvit Institutul de artă cinematografică din Bucureşti. A profesat în cadrul Studioului AL.Sahia şi a realizat 1350 de subiecte de jurnale de actualităţi, agricole, sportive s.a.m.d. Amintim dintre acestea: "Puiide şoim", "La poalele Bucegilor", "Pentru o cauza dreaptă", "Romănia ţară grădină".

 

2. CONSTANTINESCU SOFRONIE, operator film documentar, s-a născut pe data de 13 mai 1931, la Mateeşti, JudeţulVâlcea. A colaborat la peste 200 de filme documentare. Amintim câteva din filmele la care a colaborat: " Creaţii populare în lemn", " Portret Jean Georgescu", "Sergiu Celibidache", "Încotro?"

 

3. GEORGE CORNEA, operator şi regizor, s-a născut la Bucureşti pe 26 martie 1931. A absolvit IATC în anul 1955 şi a desfăşurat activitate didacticăşi universitară. A fost premiat pentru imagine de către UNIATEC Barcelona, pentru " Dragoste la zero grade";   UNIATEC Milano pentru " Neamul ŞoimĂreştilor",  UNIATEC Moscova şi ACIN pentru " Mihai Viteazul" şi pentru regie: Portocala de argint pentru filmul "Patima".

 

4. KOVACS CAROL, operator de film documentar, s-a născut la Arad, pe 10 aprilie 1928. A colaborat la peste 90 de scurt metraje la studioul Al.Sahia. Amintim aici câteva din filmele la care a colaborat:"Eternul feminin", "Sub soarele de mai", "Hora", "Caii de dimineaţă".

 

5. MĂNĂSTIREANU VASILE,  operator de film documentar, s-a născut la Botoşani, pe 21 ianuarie 1925. A absolvit IATC în anul 1955. A colaborat la peste 600 de subiecte de jurnal şi la peste 100 de documentare ştiinţificeîn cadrul Studioului Al. Sahia. Doar câteva dintre filmele la care a colaborat sunt următoarele: " Răşinari", " Gorunul lui Horea",  "Colinde, colinde străvechi", "Theodor Aman", "Când teii înfloresc".

 

6. MLADIN MIRCEA, operator, s-a născut la Arad pe 25 decembrie 1926. A absolvit IATC în anul 1955. A colaborat la Studioul Bucureşti, la numeroase filme documentare şi de ficţiune. Amintim aici câteva din acestea: "Războiul de Independenţă", " Vârstele omului", " Ştefan cel Mare-Vaslui 1475", " Patima".

 

7. OBRADOVICI MILIUTIN,  operator de film documentar, s-a născutîn Iugoslavia, pe 14 octombrie 1919.  A absolvit IATC în anul 1956. Semnează imaginea la peste 90 de scurt metraje câtşi numeroase subiecte de cinecronică. A profesat şi în televiziune. Filme reprezentative la care a colaborat : "Chemarea soarelui", "Tradiţii din BistriţaNăsăud", "Flori ale portului popular românesc", " Vârste".

 

8. PATAKFALVI FRANCISC,  operator de film documentar, s-a născut la Braşov, pe 19 mai 1929. A colaborat la jurnal de actualităţişi peste 200 de filme documentare la studioul Al.Sahia. A obţinut Premiul Mamaia pentru "Tema cu variaţiuni". Amintim câteva titluri din filmele la care a colaborat: "Nelinişti", " Încrederea", "Brâncuşi", "Portretul mamei", " Lungul drum al pâiniicătre casă", " Şi iar răsună valea".

 

9.ŢUŢULEASA PANTELIE